001 Cokl foti telefon
002 postavani
004 termalne kupalisko
005 hrad v Kremnici
011 objimani stromu
020 Banska Bystrica
024 parez
026 pod Plesinou
027 vyhled smer Harmanec
028 chata Cabanka
032 odchazime
034 vyhled na vychod
037 choros
041 pauza na piti
047 vyhled z Vapenice
049 Harmanec
057 pruhled zastavkou
059 stroj
061 Marketa
062 na ceste
065 Marketa nese drevo
066 kurak
068 Marketa specha
069 Smrekov
073 kulecnik Marketa
077 skala
078 Kralova studna
083 panorama cele
084 uhryznuty kopec
085 Krizna
088 kola
090 Ostredok
095 sardinky
098 Drc si nese strom
104 kytka
106 zapad slunce
107 zapad slunce
110 barvy+letadlo
111 vychod
112 buda
114 Ostre brdo
115 cmelaci
116 Marketina noha
131 reka lidi skaly
134 Marketa v akci
141 Zdenka v rece
147 hrad
149 hrad
155 hrad
156 hrad
157 nebojacna Marketa
161 to je ale zradlo
165 Zdenka roztrhla jizdenku
168 vsechno jednou konci

Creative Commons License   These photos are licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.